Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

080 - UDK-klassifikation (Universell decimalklassifikation) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

# Upplageuppgit saknas

0 Fullständig upplaga

1 Förkortad upplaga

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a UDK klassifikationskod (NR)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

x Underindelning (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Upplaga (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

080 ## ‡a 971.1/.2

080 ## ‡a 631.321:631.411.3

080 ## ‡a 821.113.1 ‡x (494) ‡2 [upplaga]

  • No labels