Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

074 - Uppställningssignum inom U.S Government Printing Office (GPO) (R)

GPO:s uppställningssignum för kontroll av friexemplar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a GPO uppställningssignum (NR)

z Makulerat/ogiltigt GPO uppställningssignum (R)

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

074 ## ‡a 334-C-1

074 ## ‡a 277-A-2 (MF)

074 ## ‡a 1022-A ‡z 1012-A

  • No labels