Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

072 - Kod för ämneskategori (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Ämneskategorisystem

0 AGRIS Subject Categories (NAL)

7 Ämneskategorisystem angivet i ‡2.
Får användas även för ospecificerat ämneskategorisystem (då ‡2 saknas).

Delfält

a Kod för ämneskategori (NR)

b Kod för underavdelning inom ämneskategori (R)

2 Kod för ämneskategorisystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Category Code Source.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

072 #0 ‡a K800

072 #7 ‡a E5 ‡x .510 ‡2 mesh

072 #7 ‡a 17 ‡x 02.1 ‡2 cosatisc

  • No labels