Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

070 - National Agricultural Library (NAL) klassifikation (R)


Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) National Agricultural Library's bestånd

# Uppgift saknas

0 Objektet finns i NAL

1 Objektet finns ej i NAL

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a NAL klassifikationskod (NR)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

070 ## ‡a SB945.A5

070 0# ‡a 105.2 ‡b W122

070 1# ‡a HD281.I5 ‡b no. 5

  • No labels