Child pages
  • 066 - Teckenuppsättningar (NR)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

066 - Teckenuppsättningar (NR)

Avsett för teckenuppsättning annan än ISO 10646 (eller Unicode). Exakta uppgifter om lagring av andra teckenuppsättningar i MARC-poster finns på MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Skiftföljd till standard G0 om denna ej är ASCII (NR)

b Skiftföljd till standard G1 om denna ej är ANSEL (NR)

c Skiftföljd till andra teckenuppsättningar (R)

Exempel

066 ## ‡a (N

066 ## ‡b $)1

066 ## ‡c (N)Q

  • No labels