Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

061 - NLM-uppgift rörande annat exemplar (R)

Uppgifter som NLM har lagt till för andra exemplar som ingår i beskrivningsobjektens samlingar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (R)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

c Uppgifter rörande annat exemplar (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

  • No labels