Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

060 - NLM-klassifikation (National Library of Medicine) (R)

Klassifikationen härstammar från dokumentet National Library of Medicine Classification, från bilagorna Qs-QZ och W, eller från Library of Congress Classification dokumentets bilagor som NLM använder i sitt eget klassifikationssystem.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) National Library of Medicines bestånd

# Uppgift saknas

0 Objektet finns i NLM

1 Objektet finns ej i NLM

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 Tilldelad av NLM

4 Tilldelad av annan instans

Delfält

a NLM klassifikationskod (NR)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

060 #4 ‡a W1 ‡b JO706M

060 00 ‡a WM 270 ‡b MP16 no. 4 1969

060 10 ‡a WA 540 AA1 ‡b B8p 1972

060 00 ‡a W1 ‡b DE111AL v.4 pt.A 1990 ‡a TP 248.2 D293b 1990

060 00 ‡a KK1110 ‡a WD 320

  • No labels