Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

055 - LAC-klassifikation för serie (Library and Archives Canada) (R)

Klassifikation som skapats av Library and Archives Canada eller något annat kanadensiskt bibliotek.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Library and Archives Canada (LAC) bestånd

#  Uppgift saknas

0 Objektet finns i LAC

1 Objektet finns ej i LAC

Andra indikator (Ind. 2) Typ, fullständighet och källa för klassifikationen
Med koderna 6-9 anges andra klassifikationssystem än LC (050), NLM (060), UDK (080) eller Dewey (082).

0 LC-baserad klassifikationskod från LAC

1 Fullständig LC-klassifikationskod från LAC

2 Ofullständig LC-klassifikationskod från LAC

3 LC-baserad klassifikationskod från annat kanadensiskt bibliotek 

4 Fullständig LC-klassifikationskod från annat kanadensiskt bibliotek

5 Ofullständig LC-klassifikationskod från annat kanadensiskt bibliotek

6 Annat signum från LAC

7 Annan klassifikationskod från LAC

8 Annat signum från annat kanadensiskt bibliotek

9 Annan klassifikationskod från annat kanadensiskt bibliotek

Delfält

a LAC klassifikationskod (NR)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för klassifikationssystem (NR)
Om andra indikatorns värde är 6, 7, 8 eller 9, anges här klassifikationens eller signumets ursprung. Koden tas från en förteckning, se Classification Scheme Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

055 #5 ‡a HT154

055 12 ‡a TS800

055 00 ‡a JK609 ‡b M2

055 01 ‡a M1679.18

055 #3 ‡a DS598 S7 ‡b .B34

055 18 ‡a KF385 ZB5 ‡b C6 ‡2 kfmod

  • No labels