Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

052 - Geografisk klassifikation (R)

Koder för främst geografiskt område och för alla tillämpliga delområden som hör samman med beskrivningsobjektet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikationssystem

# Library of Congress -klassifikation (LC)

1 US Dept of Defense -klassifikation

7 Klassifikationssystem angivet i ‡2

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod för geografiskt område (NR)
4-6 siffror från Library of Congress Classification – Class G.

b Kod för underavdelning inom geografiskt område (R)
Alfanumeriskt Cutternummer från Library of Congress Classsification – Class G, eller expanderat Cutternummer för ortsnamn.

d Geografiskt namn i utskriven form (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för klassifikationssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Classification Scheme Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

052 ## ‡a 3810

052 1# ‡a BK

052 ## ‡a 4034 ‡b R4 ‡b R8

052 ## ‡a 4033 ‡b F65

052 1# ‡a US ‡b 51

  • No labels