Child pages
  • 051 - LC-uppgift rörande annat exemplar, utgåva, tryckning (R)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

051 - LC-uppgift rörande annat exemplar, utgåva, tryckning (R)

Uppgifter som LC har tillagt om bekrivningsobjektens andra exemplar, utgåva och/eller tryckning som finns i dess samlingar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)
# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)
# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (NR)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

c Uppgifter rörande annat exemplar (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

051 ## ‡a QE75 ‡b .G4 ‡c 2d set.

051 ## ‡a Microfilm ‡b 3741 HV ‡c Microfilm.

051 ## ‡a RC310 ‡b .W59 ‡c Offprint. Cover dated 1947.

  • No labels