047 -  Kod för musikalisk form eller genre (R)

Exakta koder avser tryckta musiknoternas, musikalisk resurs i handskrifternas eller ljudupptagningarnas kompositionsform för musikverk när flera koder är tillämpliga och i fält 008 (MU), 18-19 (Kompositionsform för musikverk), har använts kod mu (Flera former). Här anges också andra koder för musikalisk form eller genre.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Kodsystem

# MARC 21 -kod

7 Annat kodsystem specificerat i delfält 2

Delfält

a Kod för musikalisk form/genre (R)
Kodförteckning finns i fält 008 (MU), positioner 18-19 (Kompositionsform för musikverk).

2 Kodsystem för musikalisk form/genre (NR)
Koden tas från en förteckning, se Musical Composition Form Code Source Codes.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

047 ## ‡a or ‡a ct

047 ## ‡a rg ‡a pp

  • No labels