046 - Specialkodade tidsattribut (R)

Uppgifter om resursens utgivningstid som på grund av sin form inte kan anges i 008/06-14 (Typ av utgivningstid, utgivningens status, Utgivningsår 1, Utgivningsår 2). Sådana fall är årtal f.Kr, felaktiga årtal, datum för skapande eller ändring av resursen, eller uppgifter om tidsintervall för resursen giltighet. Uppgifter om utgivning kan förutom i teckenpositionerna 008/06-14 också anges i fält 046. Då årtal f.Kr. anges i fält 046 så anges koden b i 008/06 (Utgivningsår inte angett, årtal f.Kr) och blanktecken (########) i 008/7-14. Då man anger felaktiga utgivningsår i fält 046, anges en lämplig kod för det korrigerade utgivningsåret i 008/06, och de korrekta årtalen anges i positionerna 008/07-10 och 008/11-14.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# - Odefinierad

1 - Verk
Tidsattribut för verk

2 - Uttryck
Tidsattribut för uttryck

3 - Manifestation
Tidsattribut för manfestation

Andra indikator (Ind. 2)

# - Odefinierad

Delfält

‡a Typ av datum/årtal (NR)
Anges med enställig kod (jfr 008/06):

 • i : täckningstid för samling
 • k : årtal för huvuddel av samling
 • m : årtal för monografisk resurs i flera band
 • n : utgivningstid okänd
 • p : utgivningstid avviker från år för produktion eller inspelning
 • q : årtalet osäkert, men tidigaste och senaste årtal kan anges
 • r : årtal för ny utgivning och för ursprunglig utgivning
 • s : ett årtal för utgivningen
 • t : årtal för utgivning och startår för gällande copyright
 • x : felaktiga datum/årtal

‡b Datum enl. 008/07-10 : f.Kr. datum (NR)

‡c Datum enl. 008/07-10 : e.Kr. datum (NR)

‡d Datum enl. 008/11-14 : f.Kr. datum (NR)

‡e Datum enl. 008/11-14 : e.Kr. datum (NR)

‡j Datum då resursen modifierades (NR)

‡k Begynnelsedatum eller enstaka datum skapat (NR)

‡l Slutdatum skapat (NR)

‡m Giltighetsdatum - början (NR)

‡n Giltighetsdatum - slut (NR)

‡o Startdatum (eller enstaka datum) för samling/aggregat (NR)

‡p Slutdatum för samling/aggregat (NR)

‡x Intern anmärkning (R)

‡z Offentlig anmärkning (R)
Anmärkningstext för webbgränssnitt

‡2 Källa för datering (NR)
Koden tas från en förteckning, se Date and Time Scheme Source Codes.

‡3  Del av resursen som uppgifterna gäller (NR)

‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

046 ## ‡a k ‡b 1000 ‡d 500

046 ## ‡a q ‡b 250 ‡e 100

046 ## ‡a s ‡b 245

046 ## ‡a r ‡c 1936 ‡d 210

046 ## ‡a i ‡b 99 ‡e 99

046 ## ‡m 20011008 ‡n 20011027

046 ## ‡o 1800 ‡p 1899

046 ## ‡o 1932 ‡p 1940

046 1# ‡k 1874 ‡2 edtf
Verket skapat 1874

046 1# ‡o 1975 ‡p 2006 ‡2 edtf

046 2# ‡o 2014 ‡2 edtf
Samlingsverk som innehåller verk skapade åren 1975-2006 och översatta 2014.

 • No labels