045 - Innehållets tidsperiod (NR)

Avser kodad uppgift om den tidsperiod som beskrivs eller behandlas i resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av tidsangivelse i ‡b eller c

# Delfält b eller c saknas

0 Ett datum/en tid

1 Flera enstaka datum/tider
Det finns flera delfält ‡b och/eller ‡c i posten och varje delfält innehåller ett datum/en tid.

2 Datum-/tidsintervall
Det finns två delfält ‡b och/eller ‡c i posten och datumen i delfälten formar ett tidsintervall.

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod för tidsperiod (MARC21) (R)
Anges med en fyrställig alfanumerisk kod enligt MARC Format for Bibliographic Data, 045 (Time of Period Content).

b Period  9999 f.Kr. och därefter (R)
Anges med kod för era (e), år (yyyy), månad (mm), dag (dd), och vid behov även timme (hh), enligt mönstret eyyyymmddhh - respektive led högerjusteras, och outnyttjade positioner fylls ut med inledande nollor.
Koder för era:

  • c : f. Kr.
  • d : e. Kr. 

c Period före 9999 f.Kr. (R)
Anges enligt mönstret årtal f. Kr. (endast siffertalet).

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

045 0# ‡b d1998

045 ## ‡a a0d6

045 0# ‡c 2500000000

045 1# ‡b d1972 ‡b d1975

045 2# ‡b d186405 ‡b d186408

045 2# ‡c 25000 ‡c 15000

045 ## ‡a d7d9

045 ## ‡a a-c-

045 2# ‡a d7n6 ‡b c0221 ‡b d0960

045 2# ‡c 225000000 ‡c 70000000

  • No labels