044 - Landkod för utgivande eller producerande enhet (NR)

Kan användas då 008/15-17 inte ensamt är tillräckligt för att koda utgivningsland/-plats (resursen är utgiven i flera länder, eller på flera platser).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Landkod enligt MARC Code List for Countries (R)
Kod i första delfält a ska också ligga i 008/15-17. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

b Lokal kod för underindelning (R)
System för kod anges i delfält ‡2.

c Landkod enligt ISO 3166 (R)
ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.

2 System för lokal kod (R)
System för kod angett i delfält ‡b. Koden tas från en förteckning, seCountry Code and Term Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

044 ## ‡a fi

044 ## ‡a it ‡a fr ‡a sp

044 ## ‡a xxk ‡a xxu

044 ## ‡a at ‡b xna ‡2 ausmarc

044 ## ‡a sz ‡c CH-ZH

  • No labels