041 - Kompletterande språkkod (R)

Språkkoder av beskrivningsresursen vilka angetts i 008/35-37 är inte tillräckliga. T.ex. fleraspråkiga verk, översatta verk eller verk med teckenspråk. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Språkkoder.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Översättning

# Uppgift saknas

0 Objektet är/innehåller ej översättning

1 Objektet är/innehåller översättning
Delfält ‡h ska finnas i fältet.

Andra indikator (Ind. 2) Källa för kod

# MARC 21 -språkkod

7 Språkkod enligt praxis specificerad i 2

Delfält

a Språk i löptext och ljudspår eller, om dessa saknas, titel (huvudspråk) (R)
Kod i första delfält a ska också ligga i 008/35-37, såvida inte dessa pos. innehåller blanktecken (= uppgift saknas) eller kod zxx (Icke-språkligt medium).

b Språk i sammanfattning eller abstract (R)
För musikupptagningar, även förekommande sammanfattningar i medföljande bilagor.

d Språk i ljudspår (tal eller sång) (R)
Om delfält ‡a inte finns, kan språkkoden i delfältet ‡d lagras i 008/35-37.

e Språk i libretto (R)
Språk av verkets tryckt version.

f Språk i innehållsförteckning (R)
När språket är något annat än textens eller ljudspårets språk.

g Språk i bilagor (R)
Språket i andra bilagor än sammandragens (delfält ‡b), librettots (delfält ‡e) eller textmotsvarighet (delfält ‡t)

h Originalspråk till översättningar (R)

i Textskyltar, språk (R)
Språket på textskyltar i stumfilmer.

j Textning, språk (R)
Intermediärt språk till översättningar.

m Originalspråk till bilagor (ej libretto) (R)

n Originalspråk till libretto (R)

p Textning för hörselskadade, språk (R)

q Ljudbeskrivning (R)
Ljudbeskrivning för visuellt eller textinnehåll, språk.

r Visuella språk (icke-text) (R)
Visuella språk som möjliggör alternativ tillgång till ljudinnehåll t.ex. teckenspråk i videoinspelningar då inspelningen även innehåller teckenspråkstolkning.

t Textmotsvarighet, språk
Textmotsvarighet för innehållet i visuellt eller ljudmaterial. Librettots språk sätts i deltfält ‡e.

2 System/praxis för angiven språkkod (NR)
Används endast tillsammans med ind. 2 = 7. Koden tas från en förteckning, se Language Code and Term Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

041 0# ‡a eng ‡a fre

041 1# ‡a eng ‡h rus

041 0# ‡a eng ‡a fre ‡a ger ‡a hun ‡a por ‡a rus

041 1# ‡a eng ‡k ger ‡h swe
Översättning till engelska baserad på en tysk översättning; originalspråk är svenska.

041 1# ‡a eng ‡h und

041 1# ‡a eng ‡h mul

041 0# ‡a eng ‡b fre ‡b ger ‡b spa

041 1# ‡a dut ‡a fre ‡a ger ‡a ita ‡a spa ‡b eng

041 0# ‡a rum ‡f fre ‡f ger ‡f rus

041 1# ‡a sgn ‡a eng

041 1# ‡d eng ‡h fre ‡h ger ‡h ita

041 1# ‡a fre ‡e fre ‡e ger ‡h fre

041 1# ‡a eng ‡k chi ‡h san

041 1# ‡d fre ‡h ita ‡e eng ‡e fre ‡e ger ‡e ita ‡g eng ‡g fre ‡g ger ‡g ita ‡m ger
Ljudupptagning av en opera uppfört på franska, originalspråk är italien; libretto på engelska, franska, tyska och italien; bilaga på engelska, franska, tyska och italien, men man vet att bilagans originalspråk är tyska.

041 1# ‡d eng ‡h rus ‡e eng ‡n rus ‡g eng ‡g fre ‡g ger

041 07 ‡a en ‡a fr ‡a it ‡2 [Code for ISO 639-1]

  • No labels