040 - Katalogiserande instans (NR)

Med katalogiserande instans avses sigel för det bibliotek eller den bibliografi (motsvarande) som upprättar eller uppgraderar posten. I katalogposter som importerats från utländsk instans förekommer även koder enligt MARC 21-standardens kodlista MARC Code List for Organizations (sådana koder skall kvarligga i posten). Uppgiften samverkar med 008/39 (kategori av katalogiserande instans).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Institution som gjort den ursprungliga katalogiseringen (sigel) (NR)
ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

b Katalogiseringsspråk (NR)
Vilket språk har använts i textdelar. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Språkkoder.

c Institution som gjort translitterering (NR)

d Institution som gjort ändringar (R)

e Regler för deskriptiv katalogisering (R)
MARC-kod eller namn för beskrivningsregler som är använda vid katalogisering. Informationer anges här om information i position leader/18 (Katalogiseringsregler) räcker inte. Koden tas från en förteckning, se Description Convention Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

040 ## ‡a FI-J

040 ## ‡a Mt ‡c Mt

040 ## ‡a CaQQLA ‡b fre ‡c CaOONL

040 ## ‡a DCE-C ‡c DNTIS ‡d WU-D ‡d MiAnI

040 ## ‡a DNA ‡c CtY ‡d CtY ‡e NARS Staff Bulletin No. 16

  • No labels