038 - Upphovsrätt till katalogpostens intellektuella innehåll (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Organisation som innehar upphovsrätt (NR)
ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

038 ## ‡a FI-Y

  • No labels