036 - Registreringsnummer för datafiler (NR)

Avser registreringsnummer ("original study number") tilldelat av den instans som producerat filen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Registreringsnummer (NR)

b Instans som tilldelar nummer (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

036 ## ‡a UKK890697

036 ## ‡a ELE1231177

036 ## ‡a CNRS 84115 ‡b Centre national de la recherche scientifique.

  • No labels