034 - Skala och positionsdata (R)

Kartmaterialets skala, projektion och/eller kordinater som kod. I digitalt kartmaterial anges området som kartan visar som en rektangel och/eller med konturer endera det område som kartan visar, eller som den exkluderar. För stjärnkartor kan anges zoner, deklination, rektascension och dagjämningspunkt, eller flera av dessa uppgifter. Vid beskrivning av kartmaterial ska för varje 255-fält finnas ett 034-fält.

För annat än kartmaterial (t.ex. bild- eller textmaterial) anges geografiska koordinater för byggnaden, platsen eller objektet som beskrivs i materialet, eller den geografiska positionen där bilden tagits. I dessa fall kan de geografiska koordinaterna anges i 034-fältet utan ett tillhörande 255-fält.

När ett tredimensionellt kartmaterial endast har en horisontell och en vertikal skala (t.ex. en reliefmodell), är första indikatorns värde 1. Horisontella och vertikala skalor anges i delfält ‡b och ‡c.

Om ett tredimensionellt kartmaterial har flera skalor, är första indikatorns värde 3. De horisontella skalorna anges då i stigande storleksordning i upprepade delfält ‡b och de vertikala skalorna i stigande ordning i upprepade delfält ‡c.


Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av skala

0 Inte möjligt att ange skala/Skalan är inte lagrad
Används när ingen skala anges i 255, eller fält 255 saknas.

1 En skala

3 Skalintervall

Andra indikator (Ind. 2) Typ av ring 

# Ej tillämplig

0 Yttre ring

1 Exkluderande ring

Delfält

‡a Typ av skala (NT)

Kod bestående av en bokstav som anger typen av skala som använts för kartmaterialet. Koden anges fastän ingen skala anges i ‡b (första indikatorn=0). För annat än kartmaterial (t.ex. bild- eller textmaterial) används inte delfält ‡a.

Koder som används i ‡a:

  • a – linjärskala
  • b – vinkelskala (används för stjärnkartor)
  • z - annan typ av skala

‡b Linjär horisontell skala med konstant proportion (R)

‡c Linjär vertikal skala med konstant proportion (R)

‡d Koordinater - västlig gränslongitud (NR)

‡e Koordinater - östlig gränslongitud (NR)

‡f Koordinater - nordlig gränslatitud (NR)

‡g Koordinater – sydligaste latituden (NR)

I delfälten anges de individuella koordinaterna enligt ‡d västligaste longituden, ‡e östligaste longituden, ‡f nordligaste latituden ‡g sydligaste latituden. Delfälten ‡d, ‡e, ‡f och ‡g förekommer alltid tillsammans.
Om koordinaterna anger en specifik punkt istället för yttre gränser, anges longituden och latituden på den centrala axeln två gånger (i delfält ‡d, ‡e, ‡f och ‡g)
Varje koordinat (delfält) kan registreras enligt mönstret hgggmmss - halvklot/hemisfär (h), grader (g), minuter (m) och sekunder (s). Även andra former så som decimaltal är tillåtna. Varje koordinat är högerjusterad och för oanvända postioner används nollor 

Koder för halvklot/hemisfär (h):

  • W : väst
  • E : öst
  • N : nord
  • S : syd

‡h Vinkelskala (angular scale) (R)

‡j Deklination - nordlig begränsning (NR)

‡k Deklination - sydlig begränsning (NR)
Delfält ‡j och ‡k är båda åtta tecken lång och anges enligt mönstret hgggmmss: halvklot/hemisfär (h), grader (g), minuter (m), sekunder (s), jfr ‡d-‡g; varje del är högerjusterad med inledande nollor.

‡m Rektascension - östlig begränsning (NR)

‡n Rektascension - västlig begränsning (NR)
Delfält ‡m och ‡n är båda sex tecken lång och anges enligt mönstret  ttmmss; varje del är högerjusterad med inledande nollor.

‡p Ekvinoktium (NR)
Årtal och månad enligt mönster yyyy.mm.

‡r Avstånd från jorden (R)

‡s G-ring - latitud (R)

‡t G-ring - longitud (R)

‡x Startdatum (NR)

‡y Slutdatum (NR)

‡z Namn på utomjordisk enhet (NR)

‡0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se  Kontroll- och länkdelfält.

‡1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡2 Kodsystem använt i fältet (NR)
Koden tas från en förteckning, se Cartographic Data Source Codes.

‡3 Del av materialet som avses (NR)

‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

034 1# ‡a a ‡b 00010000
Turku : opaskartta.

034 1# ‡a a ‡b 00100000 ‡d e0235600 ‡e e0254500 ‡f n0605200 ‡g n0595500
Helsinki : tiekartta Helsinki ympäristöineen 1:100000.

034 1# ‡a a ‡b 0015000 ‡c 00001500
Aerodrome obstacle chart : Type A (operating limitations).

034 0# ‡j n0900000 ‡k n0500000 ‡m 080000 ‡n 000000 ‡p 2000
Sky Atlas 2000.0 /Wil Trion.

034 1# ‡a a ‡d +079.533265 ‡e +086.216635 ‡f -012.583377 ‡g -020.419532

034     0# ‡a

034 0# ‡d W0735848 ‡e W0735848 ‡f N0404554 ‡g N0404554
Coordinates of Carnegie Hall, a concert venue depicted in an image.

034 0# ‡d e24.9425683 ‡e e24.9425683 ‡f n60.1674086 ‡g n60.1674086
Helsingissä sijaitsevan Olofsborg-rakennuksen koordinaatit (kuvailtavana monografia, jonka aiheena on Olofsborg-rakennus)

  • No labels