033 - Formaterad information om tid och plats för händelse (R)

Formaterad eller kodad uppgift om tidpunkt och/eller plats associerad med till exempel skapandet, tillblivelsen, inspelningen, uppförandet eller utsändningen av en händelse eller upptäckten av ett naturligt förekommande föremål. Kan även anges med klartext i anmärkningsfält 518 (Anmärkning - Tid och plats för en händelse).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av angivelse i ‡a

# Tidsangivelse (‡a) saknas

0 En tidsangivelse

1 Flera enstaka tidsangivelser
Används också för två på varandra följande datum.

2 Tidsintervall
Inpelnings- eller upptäcktstid fördelas på mer än två på varandra följande datum och enstaka datum är inte kända eller det finns för många datum för att specificera.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av händelse

# Uppgift saknas

0 Inspelning, tillblivelse

1 Utsändning

2 Upptäckt

Delfält

a Tidsangivelse (R)
Faktisk eller uppskattad tidsangivelse. Anges med år (yyyy), månad (mm), dag (dd), och vid behov även timme (hh) och minut (mm), plus tidskillnadsfaktor ( + -hhmm ) enligt mönstret yyyymmddhhmm + -hhmm; okända siffror i år-månad-dag-segmentet återges med bindestreck ( - ). Flera enstaka tidsuppgifter registreras i varsitt delfält ‡a. Vid angivande av tidsintervall anges tidigaste tidpunkt i ett första delfält ‡a, följt av senaste tidpunkt i ett upprepat delfält ‡a.

b Geografiskt område (kod) (R)
4-6 siffror från Library of Congress Classification – Class G.

c Del av geografiskt område (kod) (R)
Alfanumeriskt Cutternummer från Library of Congress Classsification – Class G, eller expanderat Cutternummer för ortsnamn.

p Plats för händelse (R)
Kan anges med kod/term från kontrollerad lista eller i okontrollerad form.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för kontrollerad lista använd i delfält ‡p (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

033 00 ‡a 1858----

033 01 ‡a 195410171930-0700

033 02 ‡a 19750305 ‡b 4034 ‡c R4

033 11 ‡a 198709071900-0400 ‡a 198710012030-0400

033 21 ‡a 197809102000-0400 ‡a 197809142000-0400

033 01 ‡a 1962----2130

033 01 ‡a 198707281409+0530 ‡b 7654 ‡c C2

033 00 ‡a 19780916 ‡b 3964 ‡c N2

033 20 ‡a 197601-- ‡a 197606-- ‡b 6714 ‡c R7 ‡b 6714 ‡c V4

033 10 ‡a 19770115 ‡a 19770210 ‡b 3824 ‡c P5 ‡b 3804 ‡c N4

033 00 ‡a 200008--- ‡b 5754 ‡c L7 ‡p Abbey Road Studio 1, London

033 00 ‡3 Suomea, ole hyvä! : kuullun ymmärtämisen äänite ‡a 2000----

  • No labels