032 - Registreringsnummer för postal behandling av publikationen (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Registreringsnummer (NR)
Sex nummer högerjusterad med inledande nollor.

b Källa: Instans som tilldelat numret (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

032 ## ‡a 686310 ‡b USPS

  • No labels