030 - CODEN (R)

International CODEN Section of Chemical Abstracts Service tilldelar CODEN-beteckningar för bibliografiska titlar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a CODEN (NR)

z Makulerad/ogiltig CODEN (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

030 ## ‡a JACSAT

030 ## ‡a ASIRAF ‡z ASITAF

  • No labels