027 - ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (R)

International Standard Technical Report Number -beteckning enligt ISO 10444 -standard eller annat standardiserat rapportnummer. Icke-standardiserat rapportnummer anges i fält 088 (Rapportnummer).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

q Specificerande information (R)

z Makulerat/ogiltigt nummer (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

027 ## ‡a TKK-IGE-D

027 ## ‡a DOE/GET

027 ## ‡a IEEE-92CH3109-6

027 ## ‡a FOA--89-40265/C--SE

  • No labels