Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

025 - Utländskt anskaffningsnummer (LC) (R)

Ett nummer som Library of Congress har gett resursen anskaffat med hjälp av ett utländskt anskaffningsprogram.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Utländskt anskaffningsnummer (LC) (R)

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

025 ## ‡a LACAP67-3676

025 ## ‡a PL480:I-E-8421

025 ## ‡a Ae-F-355 ‡a Ae-F-562

  • No labels