018 - Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (NR)

Unik identifikationskod för monografins eller fortlöpande publikationens delobjekt.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Identifikationskod (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

018 ## ‡a 0844021842/78/010032-08$01.25/1

018 ## ‡a 03043923/78/050243-03$00.95/0

  • No labels