Työryhmä 1 - Aineiston kuvailu ja kokoelmien hallinta

Työryhmän Manifesti

Kuvailun tavoite on tarkoituksenmukainen tiedonhakuympäristö, jossa käyttäjä voi löytää, tunnistaa, valita, saada käyttöönsä tietoa ja aineistoja. Tämän tavoitteen mahdollistaa funktionaalista kuvailua eli FRBR-mallia toteuttava RDA-kuvailustandardi.

Tietoa FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) -tietomallista ja RDA (Resource Description and Access) -kuvailustandardista:

Työryhmän kattamat kirjastojärjestelmän osat

Työryhmän vastuualue kattaa ...

Työstettävät dokumentit

Sähköpostilista

Työryhmän jäsenet tavoittaa sähköpostiosoitteesta kk-ukj1 (at) helsinki.fi .

Aiheeseen liittyviä linkkejä yms.

Open specifications for library systems: Bibliographic database management
http://libtechrfp.wikispaces.com/UKCS+Bibliographic+Database

Deborah Fritzin RIMMF-esittelyn videonauhoitus 21.5.2012

  • Rimmf is a visualization tool for catalogers, to help them to get used to thinking RDA, instead of thinking AACR/MARC.

RIMMF Structure

Kokoukset

  • No labels