Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen aineistoja

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

ELibraryRu-portaali on osin vapaasti verkossa jo nyt käytössä, ja palvelussa on paljon venäläisten provinssiyliopistojen julkaisuja ilmaisina kokoteksteinä. Tiettyjen lehtien kokoteksteihin pääsy edellyttää sopimusta. Slavica parhaillaan neuvottelee kielitieteen lehtipaketista.

ELibraryRu:ssa  kannattaa hakea sanahauilla omaa aihetta ja jos löytyy hyviä viitteitä, voi myös tarkistaa tuleeko lehti johonkin Helka-kirjastoon. Ilmaisten lehtien kokotekstejä pääsee lukemaan kirjautumalla ELibraryRu:n asiakkaaksi. Katso käyttöopaasta ohjeet.

Venäjänkielinen käyttöopas ELibraryRu-palveluun: http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf

Englanninkielinen käyttöopas ELibraryRu-palveluun: step_by_step_guide_ELibraryRu.pdf


Русскоязычные электронные научные журналы на платформе eLIBRARY.ru. В коллекции представлены: журналы издательства НАУКА, журналы издательства ГПНТБ СО РАН, журналы ИНИОН РАН и другие журналы авторитетных российских издательств. После прохождения регистрации пользователи получают доступ к XXX  русскоязычным журналам в режиме on-line.

  • No labels