Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

257 - Land för produktionsenhet eller -bolag (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Land för produktionsenhet/-bolag (NR)
Anges i utskriven form. Kan även innehålla [S.l.] då namnet är okänt (ej med RDA).

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform (NR)
Källa för uppgifterna i delfält ‡a. Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

257 ## ‡a Italien ; Frankrike.

257 ## ‡a Germany ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n80125931 ‡2 naf

257 ## ‡a Palestine ‡2 naf

  • No labels