Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

247 - Tidigare titel (R)

Fält 247 är särskilt användbart för integrerande resurser, där 245-fältet skall ändras vid titelbyte, och den tidigare titeln placeras i 247.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Titeln blir biuppslag i uniform katalog

0 Nej, titeln blir inte biuppslag

1 Ja, titeln blir biuppslag

Andra indikator (Ind. 2) Anmärkning

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Text som bör vara synlig  placeras i fält 547 (Anmärkning - tidigare titlar)

Delfält

a Huvudtitel (NR)

b Övrig titelinformation (NR)

f Volym/häfte och/eller tidsbestämning (NR)
Placeras som sista uppgift i fältet.

g Övrig information (R)

h Allmän medieterm (NR)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

x ISSN (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 10 ‡a City
247 10 ‡a SurfCity

247 10 ‡a Australian industrial safety, health & welfare ‡f 1979-Mar. 1996

247 01 ‡a ParaNetti ‡f 1999-2000

247 10 ‡a Everywoman’s magazine ‡f v. 1-24, Jan. 1948-57

247 10 ‡a Journalism bulletin ‡f Mar. 1924 - Nov. 1927

  • No labels