Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

243 - Grupptitel (NR)

Grupptitel skapad av katalogiseraren utgående från upphovsmannens produktion. Parenteser används inte i MARC-posten.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation av titeln

0 Titeln undertrycks i produkt

1 Titeln medtas i produkt

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 Antal icke-filerande tecken

Delfät

a Grupptitel (NR)

d Datum för undertecknande av fördrag (R)

f Specificerin: årtal (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm (NR)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt av verk (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

243 10 ‡a Sonater, ‡m piano. ‡k Urval

243 10 ‡a Works. ‡f 1983

  • No labels