Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

242 - Översatt eller normaliserad titel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation av titeln

0 Titeln undertrycks i produkt

1 Titeln medtas i produkt

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 Antal icke-filerande tecken

Delfält

a Titel (NR)

b Övrig titelinformation (NR)

c Upphovsuppgift (NR)

h Medieterm (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

n Nummer på del eller avsnitt av verk (R)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

y Språkkod för översatt titel (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Språkkoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

242 10 ‡a Iivo Härkönen as an author and an intellectual leader of the Karelians. ‡y eng

242 10 ‡a World of art. ‡y eng

242 04 ‡a The Arab East. ‡y eng

242 00 ‡a Annals of chemistry. ‡n Series C, ‡p Organic chemistry and biochemistry. ‡y eng

  • No labels