Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

222 - Nyckeltitel (R)

Unik titel för fortlöpande resurs, som - tillsammans med ISSN (022‡a) - har tilldelats av nationellt ISSN-kontor. Jfr även förkortad nyckeltitel 210 med ind. 2 = 0 .

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 Antal icke-filerade tecken

Delfält

a Nyckeltitel (NR)
Anges i utskriven form, med ISBD-interpunktion.

b Särskiljande tillägg (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

222 #0 ‡a Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna…

222 #0 ‡a Turva CD

222 #0 ‡a Peilaaja ‡b (Kotka. 1997)

222 #0 ‡a Julkaisusarja. 1 ‡b (Maanpuolustuskorkeakoulu. Käyttäytymistieteiden laitos)
245 10 ‡a Julkaisusarja ‡c Maanpuolustuskorkeakoulu, Käyttäytymistieteiden laitos ‡n 1

222 #0 ‡a Kummisuutarit ‡b (Painettu)

222 #0 ‡a Kummisuutarit ‡b (Verkkolehti)

222 #0 ‡a Sverige i Eu ‡b (Svensk utg.)

222 #4 ‡a Der Öffentliche Dienst ‡b (Köln)

222 #0 ‡a Journal of polymer science. Part B. Polymer letters

222 #0 ‡6 880-02 ‡a Mezhdunarodnaíà zhizn'

  • No labels