Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

210 - Förkortad titel (R)

Nationalbibliotekets fält

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Titeln blir biuppslag i uniform katalog

0 Nej, titeln är inte sökelement

1 Ja, titeln är sökelement

Andra indikator (Ind. 2) Typ av förkortad nyckeltitel

# Förkortad nyckeltitel

0 Annan förkortad titel (kan specificeras i ‡2)

Delfält

a Förkortad titel (NR)

b Särskiljande tillägg (nyckeltitel) (NR)

2 Typ av annan förkortad titel (R)
Koden ingår i Abbreviated Title Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

210 1# ‡a Hels. yliop. filos. laitok. julk.

210 1# ‡a Joensuun yliop. kasv.tiet. julk. ‡b (Pain.)

210 1# ‡a Paleontol. mex.

210 1# ‡a Books Finl. ‡b (Online)

210 1# ‡a Tiedokas ‡b (Verkkol.)

210 0# ‡a Surg. clin. North Am.

210 0# ‡a Annu. rep. - Dep. Public Welfare ‡b (Chic.)

  • No labels