100 - Huvuduppslag - Personnamn (NR)

Personnamn som huvuduppslag i bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (ind. 1) Typ av namn

 0 Namn i rak följd
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera. Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn.

1 Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn
Personnamn som formateras i inverterad ordning. Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn.

3 Beteckning för familj, släkt, dynasti, hemman m.m. antingen i rak följd eller inverterad

Andra indikator (ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Personnamn (NR)
Efternamn och/eller förnamn; instället för ett namn har bokstäver, initialer, förkortningar, fraser eller siffror använts; släktnamn.

b Ordningstal och därpå följande del av namn i (NR)
Förekommer endast för namn i rak följd, dvs. då ind. 1 = "0".

c Särskiljande tillägg (R)
Kvalificerande information såsom: titel, romersk siffra vid efternamn, efterställda prefix vid ensamt efternamn

d Födelse- och dödsår (NR)

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)
Utgivningsår, som används i samband med titeln i fältet för upphovsman/titel.

g Övrig information (R)

j Attribuerande tillägg (R)
Hit eventuell attribuerande information då namnet är okänt, osäkert eller fiktivt.

k Specificering i form av grupptitel (R)
T.ex. manuskript, protokoll, urval.

l Verkets språk (NR)
Språk som används i samband med fältet för upphovsman/titel.

n Nummer på del eller avsnitt (R)
Verkets nummer, opus- eller fileringsnummer, vilka används i samband med fältet för upphovsman/titel.

p Titel på del eller avsnitt av verk, som används i samband med titeln i fältet för upphovsman/titel (R)

q Fullständigare namnform (NR)
Upplösta förnamnsinitialer eller annan fullständigare namnform än i delfält ‡a.

t Verktitel (NR)
Uniform titel, titel på titelbladet eller serietitel, som används i samband med fältet för upphovsman/titel.

u Affiliering (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R) 
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

4 Relation (R)
MARC-kod som beskiver relationen mellan person och verk. Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

100 0# ‡a J. V.

100 0# ‡a Svava Jakobsdóttir.

100 0# ‡a Origo.

100 0# ‡a Johannes, ‡c piispa.

100 0# ‡a Johannes, ‡c biskop.

100 0# ‡a Olaus Magnus, ‡c Gothus.

100 0# ‡a Leonardo, ‡c da Vinci.

100 0# ‡a Johannes Paulus ‡b II, ‡c påve.

100 1# ‡a Swedenmark, Eva.

100 1# ‡a Päätalo, Kalle.

100 1# ‡a Van Heerden, Etienne.

100 1# ‡a Bonsdorff, Göran von.

100 1# ‡a Bonsdorff, ‡c von.

100 1# ‡a Chiang, Kai-shek.

100 1# ‡a Paasikivi, J. K.

100 1# ‡a Meikäläinen, M.-L.

100 1# ‡a Byrum, John D., ‡c Jr.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e tonsättare.

100 3# ‡a Louekari ‡c släkt.

100 1# ‡a Le Conte, John Eatton, ‡d 1784-1860.

100 1# ‡a El-Abiad, Ahmed H.

100 0# ‡a Black Foot, ‡c Chief, ‡d d. 1877 ‡c (Spirit)

100 1# ‡a Ward, Humphrey, ‡c Mrs., ‡d 1851-1920.

100 1# ‡a Joannes Aegidius, Zamorensis, ‡d 1240 eller 41-ca 1316.

100 0# ‡a H. D. ‡q (Hilda Doolittle)

100 1# ‡a Beeton, ‡c Mrs. ‡q (Isabella Mary), ‡d 1836-1865.

100 1# ‡a Brown, B. F. ‡u Chemistry Dept., American University.

100 0# ‡a E. S., ‡c Meister, ‡d 15th cent.,‡j Follower of

100 1# ‡a Reynolds, Joshua, ‡c Sir, ‡d 1723-1792, ‡j Pupil of

  • No labels