Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

50X-53X - Anmärkningar

I fälten 500-53X anges anmärkningar om resursen. De specifika anmärkningsfälten används då uppgifterna behövs vid informationssökning eller då anmärkningen inleds med ett introducerande ord eller inledande fras. Fält 500 används för alla andra typer av anmärkningar.

  • No labels