007 - (Z) Ospecificerade bärartyper

Om resursen är eller innehåller andra kategorier än de här nämnda (a-v) skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper.

00 Bärartyp

z Annan kategori

01 Särskild bärarbeteckning

m Flera bärare finns

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels