Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

006 - (CR) Fortlöpande resurs i form av text

Se specifikation för position 01-17 i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT, position 18-34.

00 Medietyp

s Fortlöpande resurs

01 Frekvens för utgivning eller uppdatering
Se specifikation för position 18 (Frekvens för utgivning eller uppdatering) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

02 Regelbundenhet i uppdatering
Se specifikation för position 19 (Regelbundenhet i uppdatering) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

03 Icke definierad position
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

04 Typ av fortlöpande resurs
Se specifikation för position 21 (Typ av fortlöpande resurs) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

05 Form för den ursprungliga utgåvan
Se specifikation för position 22 (Form för den ursprungliga utgåvan) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

06 Form för katalogiserat objekt
Se specifikation för position 23 (Form för katalogiserat  objekt) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

07 Innehållsgenre för resursen som helhet
Se specifikation för position 24 (Innehållsgenre för resursen som helhet) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

08-10 Innehåll utöver den genre som angivits i pos. 07
Se specifikation för position 25-27 (Innehåll utöver den genre som angivits i pos. 24) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

11 Offentlig resurs
Se specifikation för position 28 (Offentlig resurs) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

12 Konferenspublikation
Se specifikation för position 29 (Konferenspublikation) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

13-15 Icke definierade positioner
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

16 Alfabet/Skriftart i resursens titel
Se specifikation för position 33 (Alfabet/Skriftart i resursens titel) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

17 Behandling vid titeländring för resursen
Se specifikation för position 34 (Behandling vid titeländring för resursen) i fält 008 - (CR) FORTLÖPANDE RESURS I FORM AV TEXT.

  • No labels