Child pages
  • 006 - Kompletterande mediespecifika koder -- Allmänt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

006 - Kompletterande mediespecifika koder -- Allmänt

Fältet innehåller 18 positioner (00-17) där man anger sådan  tilläggsinformation om objektet som inte kan anges i fält 008 (Informationskoder). Fältet används, då resursen har många egenskaper. Det används också för att beskriva textlösa fortlöpande publikationers egenskaper.

Fältet har en trädstruktur, så att den kod som anges i position 006/00 (Resursens form) definierar de koder som skall användas i följande positioner. De alternativa koderna för position 006/00 motsvarar postetikettens/06 koder; med undantag för kod s (Fortlöpande publikation). Koderna i position 01-17 i fält 006 är identiska med koderna i position 18 - 34 i fält 008.

  • No labels