Child pages
  • 005 - Tidpunkt för senaste uppdatering (NR)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

005 - Tidpunkt för senaste uppdatering (NR)

Sexton tecken, som anger datum och klockslag för postens senaste uppdatering, och underlättar identifieringen av olika versioner av posten. Uppgifterna följer mallen för ISO 8601 standarden: ååååmmddttss.s (år, månad, dag, timme 00-23, sekund, tiondelssekund).

Exempel

005 19940223151047.0

[23. februari 1994, kl 15:10:47]

  • No labels