Child pages
  • 003 - Systemkod (NR)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

003 - Systemkod (NR)

En kod för den organisation, som angett postens kontrollnummer i fält 001 (Postens kontrollnummer). Som organisationskod används dess ISIL-beteckning, se Organisationer. Poster som importerats från utländska databaser har ofta en kod som härrör från MARC code list for organizations.

Exempel

003 DLC

003 OCoLC

003 DNLM

  • No labels