Child pages
  • 001 - Postens kontrollnummer (NR)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

001 - Postens kontrollnummer (NR)

Den organisation som producerar, använder eller distribuerar posten ger den ett unikt  kontrollnummer. Ifrågavarande organisations kod anges i fält 003 (Postens kontrollnummer).

Exempel

001 ###86104385#

001 ocm14919759

001 #####9007496

  • No labels