Sök i formattexten

Bibliografiska formatet

Det här formatet är en finlandssvensk bearbetning av finska MARC 21 -formatet och LIBRIS Formathandbok. De är båda bearbetade översättningar av MARC 21 Format (MARC Standards, Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office).

Innehåll

Koder

Databas- eller systemspecifika fält

Nya fält (MARC 21 Update No. 31 December 2020)
  • No labels