Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työryhmän kattamat kirjastojärjestelmän osat

Työryhmän 5 toiminta-arkkitehtuuri

Sähköpostilista

Työryhmän jäsenet tavoittaa sähköpostiosoitteesta kk-ukj5 (at) helsinki.fi .

Kokoukset

Työryhmän 5 kokoukset

Ohjeet

Wiki-ohjeet suomeksi

Normaalin sivupohjan käyttö: Add Page -> "Select page to start from" -> halutun templaatin valitseminen (tuolla on vain yksi Nikon tekemä karkea luonnos) -> "next". TomminArkkitehtuurisivupohjat (normaalista sivupohjasta poiketen nämä pitää copypasteta)

  • No labels