Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-lomakkeita voi järjestellä ja ryhmitellä Lomakkeet-välilehdellä leimojen avulla. Leimat voi jokainen käyttäjä muodostaa itse ja niillä voidaan hakea lomakkeita "Rajaus"-toimintoa hyödyntäen. Tämä on hyödyllinen omininaisuus käyttäjille, joilla on runsaasti omia ja muiden luomia lomakkeita palvelussa.

Leimat otetaan käyttöön Asetukset-välilehdellä (ylävalikko). Rastita "Lomakelistauksessa näytettävät tiedot" -kohdassa "Leimat". Nyt voit aloittaa leimojen lisäämisen lomakkeisiin Lomakkeet-välilehdellä.

Mikäli haluat tehdä piilotettuja leimoja, saat ne pois Lomakkeet-listauksesta, kun määrittelet ne piilotetuiksi Asetukset-välilehden kohdassa "Piilotetut leimat". Tätä ominaisuutta voi hyödyntää vanhentuneiden lomakkeiden arkistointiin järjestelmän sisällä silloin, kun lomakkeita ei kuitenkaan haluta kokonaan poistaa. Voit siis tehdä esimerkiksi leiman "arkistoitava" ja lisätä sen kaikkiin vanhentuneisiin, tärkeisiin lomakkeisiisi. Sen jälkeen, kun teet leimasta "arkistoitava" piilotetun, eivät lomakkeet näy Lomakkeet-välilehden listauksissa.