Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen aineistoja

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

ELibraryRu-portaali on osin vapaasti verkossa jo nyt käytössä, mutta tiettyjen lehtien kokoteksteihin pääsy edellyttää sopimusta. Slavica parhaillaan neuvottelee kielitieteen lehtipaketista. Tämän

syksyn aikana saamme avattua ELibraryRu-palvelun lehdet Nellin kautta käyttöön.

Русскоязычные электронные научные журналы на платформе eLIBRARY.ru. В коллекции представлены: журналы издательства НАУКА, журналы издательства ГПНТБ СО РАН,

журналы ИНИОН РАН и другие журналы авторитетных российских издательств. После прохождения регистрации пользователи получают доступ к XXX  русскоязычным журналам в режиме on-line.

Venäjänkielinen käyttöopas ELibraryRu-palveluun: http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf

Englanninkielinen käyttöopas ELibraryRu-palveluun: step_by_step_guide_ELibraryRu.pdf

  • No labels