Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän työn etenemisen projektisuunnitelma

1. Johdanto

2. Projektin tavoitteet, rajaus ja tulokset

3. Projektin tehtävät ja tehtävien aikataulu

4. Resurssit ja organisaatio

5. Työmäärä ja kustannusarvio

6. Laadunvarmistus ja tulosten hyväksyminen

7. Riskien arviointi

Viitteet

Liite 1. Projektin aikataulu

  • No labels