Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lomakkeen kentistä ja kenttäryhmistä voi rakentaa riippuvuuksia, jolloin vastaajalle näytettävät kysymykset riippuvat hänen antamistaan vastauksita (ns. ehdolliset kysymykset).

Riippuvuuksien ohjeistus