Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mieti ensin, haluatko tulostaa vastaukset kokonaisina yksi kerrallaan vai kenties osan aineistosta kysymys kerrallaan (esim. avovastaukset)?

Niin sanottua RTF-tiedostopohjaa voidaan E-lomakkeella hyödyntää lomakkeella kerättyje vastausten tulostamiseen tai niiden tallentamiseen omalle tietokoneelle yksitellen, kunkin vastaajan kokonainen vastausaineisto yhdellä sivulla/tiedostona. Tämä tapa sopii hyvin esimerkiksi hakulomakkeiden tai ilmoittautumislomakkeiden tulostamiseen helppolukuisessa muodossa. Katso tarvittaessa tarkempi ohje RTF-pohjista.

Jos haluat tulostaa esimerkiksi muutaman avovastauksen kaikki vastaukset kerralla (usean henikilön vastauksen), sinun kannattaa tehdä ensin raporttiin rajaus (asetukset > raportilla näytettävät kentät: rastita vain haluamasi kysymykset). Voit asetuksista valita myös, että vastauksia ei katkaista 60 merkin kohdalta (oletus), jos kyse on pitkistä avovastauksista. Tämän jälkeen voit viedä valittujen kysymysten vastaukset Exceliin. Vastausten muotoilu luettavaksi ja tulostus kannattaa tällöin hoitaa Excelin puolella. Näin saat helpoiten luettavan, tulostettavan aineiston pidemmistä tekstivastauksista.