Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kirjaudu E-lomakejärjestelmään ja siirry lomakkeesi muokkausnäkymään. Huom. Lomakkeen on oltava tällöin pois julkisesta käytöstä. Radionappien riviotsikoiden maksimipituus on 255 merkkiä ja yhdelle riville mahtuu aina n. 70 merkkiä. Rivinvaihtoja voi siis tehdä useita / kysymyksen riviotsikko.

Rivinvaihdon saa tehtyä seuraavasti:> Valitse ko. radionappi-kysymyksen "Muokkaa"-painike (sininen ympyrä-ikoni)
> Oikean reunan editori-ikkunaan avautuu radionappi-kysymyksen asetukset ja tekstikentätä
> Siirry kohtaan "Riviotsikot"
> Siirry siihen riviotsikkoon, johon haluat rivinvaihdon.
> Kirjoita tekstin joukkoon HTML-muotoilu: <br> aina siihen kohtaan, johon haluat rivinvaihdon!
> Tallenna
> Kannattaa tarkistaa lomakkeen esikatselusta, miltä tällainen pakotettu rivinvaihto lomakkeen julkinäkymässä näyttää.
 

Esimerkki riviotsikosta, johon on "pakotettu" yksi rivinvaihto:

E-lomakkeen muokkauseditoriin on riviotsikoksi syötetty teksti: "E-lomakejärjestelmän maaliskuussa käyttöön otettu uusi versio <br> on toiminut moitteettomasti ja ongelmitta."

Julkinäkymässä sama riviotsikko näyttää tältä:

Rivinvaihto tulee aina täsmälleen siihen kohtaan, johon HTML-tagi on kirjoitettu.