Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-lomakkeessa *kysymystekstien pituus *vaihtelee kysymystyypin (kenttätyypin) mukaan.

  • Radionappikysymyksissä riviotsikko voi olla maksimissaan 255 merkkiä.
  • Pudotusvalikoissa valinta voi olla maksimissaan lomakkeen levyinen, maksimissaan 255 merkkiä.
  • Valintaruuturyhmän riviotsikko voi olla maksimissaan 170 merkkiä.
  • Valintaruudun (yksittäinen ruutu) riviotsikko voi olla maksimissaan 255 merkkiä.
  • Tekstikentässä ja tekstialueessa kysymysotsikko voi olla maksimissaan 255 merkkiä.
  • Tekstikenttätaulussa riviotsikko voi olla maksimissaan 255 merkkiä.

Pidemmissä kysymyksissä suosittelemme hyödyntämään seliteteksti-kenttää, jolla voidaan luoda pidempiä kysymystekstejä, väliotsikoita tai ohjeistuksia lomakkeelle. Selitetekstikenttien määrää ei ole rajoitettu.

Myös vastaamisen merkkimäärä on rajoitettu. Tekstikenttään voi maksimissaan vastata 255 merkillä. Sen sijaan tekstialueeseen voi kirjoitta pitkänkin vastauksen, jopa 32 000 merkkiä (jollei merkkimäärää ole erikseen rajattu). Maksimimerkkimäärät kannattaa tarkistaa huolellisesti ennen lomakkeen julkaisua.